Magamról

Tisztelt Érdeklődő!
 
Orvosi diplomámat 2008-ban szereztem a Debreceni Egyetemen summa cum
laude minősítéssel és egyúttal megkaptam az orvostanhallgatóknak adható
legmagasabb szintű kitüntetést, a Weszprémi István díjat. Végzésem óta a
debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozok. Szülészet-
nőgyógyászat és nőgyógyászati daganatsebész szakvizsgával rendelkezem.
2011-ben egyetemi doktori (Ph.D.) fokozatot szereztem a kóros terhességgel
kapcsolatos tudományos munkám eredményeként, majd 2019-ben habilitált
doktorrá avattak. Ugyanebben az évben a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
megbízott igazgatójának neveztek ki. 2020-tól egyetemi docensi kinevezést nyertem el. 
 
A klinikai munkámban a vezetői feladatok mellett a szülészeti ellátás,
terhesgondozás, terhességi kórképek kezelése, szülések vezetése is
tevékenységi körömbe tartozik. Törekszem egyrészt az anya és a magzat
legnagyobb biztonságára, másrészt a legújabb, családbarát szülészeti
szemlélet alkalmazására, hogy a szülés életre szóló, pozitív élménnyé
válhasson.
 
Kiemelten foglalkozok a nőgyógyászati onkológiával, az endoszkópos és nyílt
nőgyógyászati sebészettel, ami a legkülönfélébb és
legmodernebb endoszkópos műtéteket foglalja magában a nőgyógyászat
széles spektrumát lefedve. Több endoszkópos műtéti eljárást is elsőként
vezettem be Magyarországon a nőgyógyászat és a nőgyógyászati onkológia
területén, melyeket azóta is nagy számban végzek.
 
Szakmai továbbképzéseken való részvétellel és előadások tartásával
törekszem a legújabb eljárások és technikák elsajátítására, alkalmazására.
Több tanulmányutat tettem a világ vezető szülészeti-nőgyógyászati
intézményeibe. A klinikai munkám mellett végzett kutatói tevékenységem
eredményeit rendszeresen hazai és nemzetközi folyóiratokban és
kongresszusokon publikálom, rendszeresen tartok bemutató műtéteket. Ezen
felül az orvostanhallgatók oktatásában, diplomamunkák és Ph.D.
hallgatók témavezetésében is részt veszek.
 
A magánrendelés megalakításának célja a páciensek zavartalan és körültekintő
ellátása mellett a személyre szabott és az egyéni igényeknek megfelelő
vizsgálatok elvégzése, a legmegbízhatóbb szakmai ismereteken alapuló
szolgáltatások nyújtása, minden esetben a bizonyítékon alapuló
orvostudomány eredményeinek felhasználásával. A rendelő a 21. század
igényeinek megfelelő, korszerű eszközökkel és diagnosztikus berendezésekkel
felszerelt, ami biztosítja a teljes körű szülészeti és nőgyógyászati ellátást, ami
a szakmai tapasztalattal együtt biztosítja a lehető legjobb körülmények között a
lehető legmagasabb színvonalú ellátást.

Szakmai önéletrajz

Munkahely


Debreceni Egyetem Klinikai Központ             

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

egyetemi docens

szülész-nőgyógyász 

nőgyógyászati daganatsebész szakorvos
mb. klinikaigazgató
 
 
Felsőfokú tanulmányok
 
2002 - 2008     Általános orvosi diploma - Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar (summa cum laude)
 
Szakvizsga

2013                   Szülészet-nőgyógyászat
2018                   Nőgyógyászati daganatsebészet
 
Tudományos fokozat
 
2011                   Egyetemi doktori (Ph.D.) fokozat – Debreceni Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Iskola (summa cum laude)

 2019                  Habilitációs fokozat – Debreceni Egyetem

Publikációk


2 könyvfejezet 

40 hazai és nemzetközi közlemény 

100 feletti előadás és poszter 


Külföldi tanulmányút

2013 Oxfordi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nőgyógyászati Onkológia Tanszéken nőgyógyászati onkológiai műtéttechnika

2017 Berlini Charité Egyetemen nőgyógyászati onkológia műtéttechnika

 

Díjak, kitüntetések

 

 2008 Weszprémi István emlékérem

2017 Szodoray Lajos Ösztöndíj

2018 Regöly-Mérei díj